Selv i skønne København

Selv i skønne København...

Kampagne mod lommetyve i København henvendt mod turister på tre sprog - dansk, engelsk og kinesisk. Kampagnen var ude som byrumsplakater, gocards og på skærme i toge og busser over hele København. Kampagnen oplyser om risikoen for lommetyverier uden at skabe usikkerhed.

Vi har udviklet kampagnedesign, layout og stået for implementering i samarbejde med Center for Sikker By i Københavns Kommune. Opgaven er udført under ansættelse i Københavns Kommune.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!