ITS

Intelligent Transport System

Trafik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har i samarbejde med 15 danske og europæiske virksomheder og vidensinstitutioner udviklet en serie af intelligente transport systemer (ITS), som skal øge trafiksikkerheden i København og samtidig give bedre mobilitet for især cyklister, gående og buspassagerer. Vi visualiserede idéerne.

Udviklet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Opgaven er udført under ansættelse i Københavns Kommune.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!